Yelpi er et lokalt samarbeidsprosjekt med NAV Sandefjord, Sandefjord Videregående skole, Sandefjord kommune og Innovasjon Norge som ønsker å gi muligheter til ungdommer til å komme i arbeid og tjene penger ved å levere småtjenester til private.